Д-р Мила Костова-Цанкова

Ендокринолог

Родена на 19.04.1990 г. в гр. Силистра. През 2009 г. завършва с отличен успех Езикова Гимназия “Пейо Яворов” в гр. Силистра с изучаване на английски и немски език. През 2015 г. завършва Медицина в Медицински университет – Варна. В периода 2015-2016 г. Работи като лекар в СПО на УМБАЛ “Света Марина” – Варна. От 2016 г. е зачислена като специализант в “Клиника по ендокринология и болести на обмяната” към УМБАЛ “Света Марина” – Варна, където работи и до днес. През 2023г. придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната. В периода 2017-2018 г. е хонурован асистент към катедра “Пропедевтика на вътрешните болести” към Медицински университет – Варна. От 2023г. е асистент към Втора клиника по вътрешни болести. Член на БЛС и на БДЕ.