Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Съорганизатор на симпозиума

Съорганизатор на Симпозиум МДД е Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” – един от най-модерните и високотехнологични университети в страната. Привлекателната мултинационална среда, високотехнологичните методи и средства на преподаване, обучението в реална и симулационна среда, чудесните условия за спорт и рекреация в морската столица на България са само част от причините, поради които в Медицински университет – Варна са избрали да учат студенти от близо 50 държави от целия свят.

Варненският медицински университет е с над половинвековна история и традиции, но умело съчетава класическите модели на преподаване с най-модерните технологии и методи: високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази-данни. Преподавателите в Медицински университет – Варна са признати специалисти в своята област, представящи университета на множество международни научни събития, гост-лектори в редица чуждестранни университети. Първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството – Медицинският университет във Варна държи на безкомпромисното качество в обучението, а дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави.

В МУ-Варна се прилагат най-съвременните технологии в обучението. Студентите използват платформа за допълващо електронно обучение Blackboard с богато съдържание на електронни помагала, които могат да достъпват както от персоналните си компютри, така и от мобилните си телефони. Една от основните цели в обучението по медицинските специалности е  хармонизиране и интегриране на предклиничното и клиничното обучение. Специално внимание и значителни средства университетът инвестира в развиване на методите за симулационно обучение. Симулаторите в областта на хирургията, ехографските изследвания, спешната медицина и анестезиологията, акушерството и гинекологогията, денталната медицина помагат на студентите да приложат на практика наученото.

В резултат на активните международни отношения (университетът си партнира с 91 международни партньори от 5 континента) в МУ-Варна ежегодно гостуват гост-лектори от водещи университети от цял свят. Заставайки зад убеждението, че науката е двигател на прогреса в обществото и трябва да бъде в полза на това общество, Медицински университет – Варна прави големи инвестиции и в развитието на изследователската дейност, като предоставя богати възможности на своите студенти, докторанти и специализанти да участват в национални и международни научни събития, в многобройни научно-изследователски проекти.

Вижте повече за МУ Варна на следната локация.