Проф. д-р Здравко Каменов, дмн

Ендокринолог

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн е Началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Александровска“ и предишен Ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет – София. Има специалности по Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести, магистърска степен по Здравен мениджмънт и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина. Председател е на Българска асоциация no сексуална медицина. Проф. Каменов е единствения българин, получил почетния медал на Американската асоциация на клиничните ендокринолози (ААСЕ) за цялостната си научно-практическа дейност в областта на ендокринологията. Той е и Fеllow на Американския колеж по ендокринология (АСЕ). Носител е на редица престижни университетски награди, както и на наградата „Питагор” на МОН. Член е на бордовете на редица международни и български професионални организации. Специализирал е в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Участва в редколегиите и е рецензент на редица български и международни медицински списания. Има 160 публикации в чужбина, цитирани 4000 пъти извън България.