Д-р Александър Трифонов

Специализант гастроентерология

Д-р Александър Трифонов. Завършва с отличие „Медицински университет- Варна“ през 2019 г. От 2020 г. е специализант в Клиниката по гастроентерология в МБАЛ „Света Мaрина“ и асистент към Втора катедра по вътрешни болести. От 2022г. е член на управителния съвет на „Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България“. Клиничните му интереси са в областта на ендоскопските интервенции, спешните състояния и хепатологията.