Д-р Емил Костадинов

Д-р Емил Костадинов

Коремен хирург

Завършва медицина през 2001г в МУ-София, а специалност по хирургия придобива през 2008г. През 2009г получава Сертификат „Лапароскопска хирургия“. Има множество обучения, курсове и специализации в областта на коремната и минимално-инвазивната хирургия – Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden; Policlinico Universitario „Agostino Gemelli“, Roma, Italy; IKEM Prague Czech republic; Erricos Dunnant Hospital, Athens, Greece; Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel; AKH, Wien, Austria и други.

От 2020г активно работи в областта на бариатричната и метаболитна хирургия. Посещава специализирани курсове и “hands-on“ обучения в третични референтни центрове с 1200-1400 бариатрични операции годишно: Bariatric academy, Frankfurt, Germany. Prof. Dr. Med. Plamen Staikov; Revisional Bariatric surgery. Bruges, Belgium. Prof. Bruno Dillemans.

Д-р Костадинов е актуален член на IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), IBC (International Bariatric Club, Oxford), Българско дружество по бариатрична/метаболитна хирургия, Българско Хирургическо Дружество, БЛС, EHS (European hernia society). Има публикации и участия в конгреси в посочените области на интерес.