Д-р Ивайло Богомилов

Ендокринолог

Д-р Богомилов завършва с отличие Медицински университет- София през 2016 години. През годините е участвал в различни медицински форуми и конгреси. Има разнообразни публикации в български и международни списания, повече от които реферирани; преминал след дипломни квалификационни курсове в Гърция, Египет, Мароко, Чехия, Русия, Германия и Испания. През 2015 година става „Студент на годината“ в категория Здравеопазване. През 2016 е главен секретар на International Biomedical Congress of Sofia (IBCS) 2016, медицински конгрес за млади лекари и изследователи (София, България, Февруари 2016), а от 2014 е и редактор на научно списание „Preamedicus”, издавано от Ректората и СС към МУ – София. Носител на младежката награда „Карл Велики” за 2016 давана от Европейския Парламент, връчена от Мартин Шулц, председател на ЕП и Националната награда “Носители на просвета“ 2015 – давана от НПСС и МОН. През годините председател на Асоциацията на Обединените Европейски студенти – AEGEE-Sofia и заместник-председател на Национален младежки форум, където активно работи по сфери свързани с доброволчеството, неформалното образувание и развитието на младежките политики. През 2019 става ръководител на доброволците във ВМА помагащи за овладяване на пандемията от Ковид-19. От 2021 е заместник-председател на младежката секция на Столичната колегия към БЛС.

Д-р Богомилов е специализирал „Ендокринология и болести на обмяната“ в клиника по „Ендокринология и болести на обмяната“ на ВМА- София, като към момента е специалист ендокринолог. Д-р Богомилов е докторант към катедрата по „Фармакология и токсикология“ към Медицински университет-София.

Научените интереси на д-р Богомилов са свързани със здравословния и активен начин на живот, новите подходи при лечение на ендокринни заболявания, генетичните и епигенетичните корелации при различни заболявания и патологични състояния.