Д-р Ивелина Герова

Д-р Ивелина Герова

Хранене и диететика

Работи в областта на женското здраве в периода на пери- и менопауза, с фокус върху нехормонални методи за повлияване на симптомите. Д-р Герова е основател и Управител на Българска Асоциация по Пери-и Менопауза. Член е на EMAS (Еропейско Общество по Андропауза и Менопауза).