д-р Силвия Паскалева, ди

Д-р Силвия Паскалева, ди

Специалист по нутригеномика, физиотерапия и рехабилитация

Д-р Силвия Паскалева, ди, е един от първите сертифицирани в България нутригенетици към Канадския институт по диетология и нутригеномика. Прилага персонализирани подходи в лечение на наднормено тегло и затлъстяване при деца и възрастни, както и съпътстващите ги заболявания.
Посланието й е „Да бъдем здрави и щастливи (Fit & Lit) в собственото си тяло“, затова приема като своя мисия: „Да научим децата да се хранят правилно и здравословно, с наслада и удоволствие, без това да вреди на тяхното израстване и тегло“ чрез проекта си „Храни ме правилно“.
Работи в Спортсклиник Еуровита, София,
 
Контакти:
Email: silvi.paskaleva@gmail.com
www.drpaskaleva.com
Тел: 0888710980
Спортсклиник Еуровита: 02/ 444 44 24
1415 София, ул. Околовръстен път 72