Д-р Татяна Матева Матева - Иванова

Д-р Татяна Матева-Иванова

Обща медицина, хранене и диететика

Д-р Татяна Матева Матева-Иванова е завършила МУ – Плевен. Има придобити специалности по обща медицина и хранене и диететика. Работи в гр. Русе, като съвместява практиката си на семеен лекар и диетолог. Повече от 10 години д-р Матева е секретар на регионалната организация на ОПЛ в Русе, от 2021г . е член на контролната комисия на НСОПЛБ. Към момента е член на Централната комисия по професионална етика към БЛС.