Д-р Венцислава Каменова

Ендокринолог

Д-р Венцислава Каменова завършва медицина в Медицински университет – София през 2000 година. От 2005 година работи като ординатор в Клиника по ендокринология на ВМА, гр. София и специализира Вътрешни болести. През 2013 година придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната. От 2010 година е част от екипа на Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения към УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ“. От 2019 година е асистент в катедра „ Клинична фармакология и терапевтика“ на МУ – София. От 2021 година специализира Хранене и диететика в МУ-София.

Д-р Каменова е член на Българското дружество по ендокринология, Европейската асоциация за изучаване на диабета, Българската диабетна асоциация, Българското дружество по тиреоидея и паратиреоидея и Българското дружество по хранене и диететика.

Научните и интереси са свързани с диагностика и лечение на затлъстяването и инсулиновата резистентност, захарния диабет и заболяванията на щитовидната жлеза.