доц. д-р Даниела Попова

Доц. д-р Даниела Попова, д.м.

Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения

Доц. д-р Даниела Попова има дългогодишна /над 40 години/ клинична практика в областта на метаболитно-ендокринните заболявания и нарушения – диагностика и лечение на болестно затлъстяване и усложненията му, диабет тип 1 и 2, дислипопротеинемии, метаболитен синдром, подагра и хиперурицемия, кардиометаболитен риск, хипофизни, надбъбречни и тиреоидни заболявания, клинична диететика, както и хронична малнутриция при анорексия, недомъчни състояния, следоперативни хранителни нарушения, хранителни разстройства.

Член на Ръководството на Българското дружество по хранене и диететика /БДХД/, заместник-председател на БУЛСПЕН /Българско дружество по ентерално, парентерално хранене и метаболизъм/, член на Ревизионната комисия към Управителния съвет на СБМС /Съюз на българските медицински
специалисти/. Била е секретар на Българска асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания /БАСОРД /1995 г.- 2000 г./, член на Управителния съвет на БДА /Българска диабетна асоциация/ и на Управителния съвет на СБМС /Съюз на българските медицински специалисти/. Членува и в Българско дружество по ендокринология /БДЕ/, Българска асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания /БАСОРД/, Европейско дружество по клинично хранене и метаболизъм /ESPEN/, Европейска академия по нутрициология /EANS/, Европейска асоциация за изучаване на диабета /EASD/, Европейска асоциация за изучаване на затлъстяването /EASO/.

С дългогодишна преподавателска дейност в студентското обучение по вътрешни болести, клинична фармакология и терапия, метаболитни заболявания
и в следдипломното обучение на лекари и медицински специалисти по метаболитно-ендокринни заболявания и клинична диететика. Ръководител на свободно избираем модул „Хранене и диетотерапия в клиничната практика” за студенти медици.