Доц. д-р Мила Бояджиева, дм

Ендокринолог

Завършва Медицински университет – Варна през 1999 г. След дипломирането си, в периода 2002 г.- 2007 г. специализира в областта на вътрешните болести, а през 2012 г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“. През 2013 г. защитава дисертационен труд и придобива научната и образователна степен “доктор“ по ендокринология. Д-р Бояджиева има дългогодишен опит като асистент към УС „Ендокринология“ на МУ-Варна. Има участия в множество национални и международни обучения и форуми. Понастоящем работи като ендокринолог в МЦ „Медикал плюс“, Варна.