Доц. д-р Ваня Бирданова, дм

Специалност хранене и диететика

Доц. д-р Ваня Бирданова, дм е завършила МУ–Плевен. Има две медицински специалности – обща хигиена и хранене и диететика. Обучава студенти от магистърски и бакалавърски програми по хигиена и екология, здравословно хранене и диететика, лечебни и диетични храни, броматология. Основните и научни интереси са в областта на общественото здраве, хранителната епидемиология и опазването на околната среда.  Провежда диетични консултации и изготвя хранителни режими.