Доц. д-р Лиляна Мирчева

Доц. Лили Мирчева

Кардиолог

Доц. д-р Лиляна Мирчева е кардиолог с дългогодишен клиничен и преподавателски стаж в катедрата по ВБ към МУ-Варна. През  2014-2015г. провежда 2-годишен специализиран курс по Сърдечна Недостатъчност в Universitaet Zurich -Швейцария, с което придобива сертификат за Специалист по Сърдечна недостатъчност. Професионалните и научните и интереси са предимно в областта на сърдечната недостатъчност,  разработва и реализира пилотен проект за амбулаторна грижа на пациенти със СН. Автор на редица публикации в сферата на сърдечната недостатъчност в специализирани медицински списания, множество участия  като лектор в български и чуждестранни форуми

Към момента е началник отделение по кардиология към МБАЛ „Сърце и Мозък – Бургас и преподавател по кардиология към МУ-Бургас.