Проф. Ahmed El-Sohemy

Проф. д-р Ahmed El-Sohemy

Генетик, Канада

Д-р Ахмед Ел-Сохеми е професор и доцент в Канадския институт по Нутригеномика в Университета в Торонто. Той също така е основател на Nutrigenomix Inc. и служи като главен научен директор на компанията. Д-р Ел-Сохеми получава докторска степен от Университета в Торонто и завършва постдокторантски стаж в Харвард.

Той има над 200 рецензирани публикации и е изнесъл над 300 лекции по целия свят. Проф. Ел-Сохеми е носител на няколко награди за високи постижения в областта на научните изследвания, присъдени от Американския колеж по хранене, Канадското дружество по диетология и Американската асоциация по хранене.