Проф. д-р Дарина Найденова

Проф. д-р Дарина Найденова-Христова, д.м.

Хранене и диететика

Проф. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. има придобита специалност по хранене и диететика. От 2003 г. съчетава клиничната си практика с научна и преподавателска работа и обучава специализанти и студенти в МУ – Варна в областта на лечебното хранене. Прилага диетотерапия при различни заболявания, вкл. метаболитни (захарен диабет, инсулинова резистентност, подагра, остеопороза, затлъстяване), сърдечно-съдови, ендокринни и репродуктивни нарушения, нарушения в хранителното поведение и др. Част е от екипа на МЦ Естетик клуб в гр. Варна.