Проф. д-р Христо Кожухаров

Проф. д-р Христо Кожухаров

Психиатър

Проф. Христо Кожухаров е психиатър с дългогодишен опит. Ръководител на катедра „Психиатрия и Медицинска психология“ към Медицински университет Варна и е член на Национален експертен съвет по психиатрия. Специализрал в Швейцария. Председател на Българска психиатрична организация (БПО).