Проф. д-р Ирина Николова

Фармаколог

Проф. д-р Ирина Николова е завършила медицина в МУ София и притежава специалност „Фармакология“ и „Здравна култура на населението“. Специализирала е в Япония и Великобритания. Защитава докторска степен в Кинки Университет, Осака, Япония. Преподавател е по фармакология и фармакотерапия в МУ София. Научните ѝ интереси са в областта на фармакологията, хранителни добавки, интегративната медицина и хомеопатията. Автор е на повече от 100 научни публикации, учебни материали и монографии в областта на фармакологията и фармакотерапията, социална фармация, лекарствената употреба и безопасност, както има и над 400 научни цитирания в публикации на английски език в чужбина.