Проф. д-р Николай Руменов Сапунджиев, дм

Ръководител на учебен сектор Оториноларингология и на клиниката по Оториноларингология, УМБАЛ Св. Марина, Варна.

Проф. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м., Катедра „Неврохирургия и Оториноларингология“ към МУ -Варна, е  ръководител на учебен сектор Оториноларингология и на клиниката по Оториноларингология, УМБАЛ Св. Марина, Варна.