ПРОГРАМА „ МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ – ЧАСТ 1 . ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ“

Ден 1 – 29.03.2024 /петък/

Регистрация на участници от 12 часа на 29.03 до 12.00 часа на 30.03.2024 г.

15:00 – 15:30 Откриване на симпозиума и приветствия

15:30 – 17:00 СЕСИЯ 1 –ЕПИДЕМИОЛОГИЯ и ЕТИОЛОГИЯ на ИР

/модератор Боряна Герасимова/

Епидемиология на ИР – актуални данни по света и у нас Проф. В. Дулева, д-р Асьов

Роля на генетиката в развитието на ИР Проф. Ahmed El-Sohemy /Канада/

Роля на епигенетичните фактори за развитие на ИР Проф. Милена Георгиева

Потенциални рискове за ИР от ксенобиотици Доц. Ваня Бирданова

Дискусия (10 мин.)

17.00-17.30 Фармасимпозиум сребърен спонсор: Микробиом и ИР – възможности за повлияване,

лектор проф. д-р Здравко Каменов

17.30-18.30 Постерна сесия I част

Ден 2 – 30.03.2024 /събота/

9:00 – 10:00 СЕСИЯ 2: ИР – ПРЕДИСПОЗИЦИЯ И ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ

/модератор д-р Иван Енев/

Връзка между телесно тегло, телесен състав и ИР доц. Т. Ханджиева-Дърленска

Менопауза/ андропауза – критичен прозерец за разгръщане на ИР Д-р Ивелина Герова

ИР и нарушения в хранителното поведение проф. Д. Найденова

Дискусия (10 мин.)/ КУИЗ 10 мин

10.00-10.30 Фармасимпозиум сребърен спонсор: „Нови възможности за диагностика на алергии. ALEX тест”, д-р Полина Костова

10:30 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:30 СЕСИЯ 3 – ИР И КОМОРБИДИТЕТ

/модератор д-р Татяна Матева-Иванова/

ИР , нискостепенно хронично възпаление и сърдечно-съдова система доц. А. Кишева

Чернодробни изяви при метаболитен синдром д-р А. Трифонов

ИР и дисфункция на щитовидна жлеза Д-р В. Каменова

ИР и репродуктивни проблеми д-р М. Бояджиева

Дискусия (10 мин.)/ КУИЗ 10 мин

12.30 – 13.30 Фарма симпозиум платинен спонсор: „Заедно променяме затлъстяването

Да спрем. Да преосмислим. Да продължим”.

Модератор: проф. д-р Дарина Найденова, лектори: проф. д-р Христо Кожухаров, дм, доц. д-р Антония Кишева, дм, д-р Радина Димитрова, дм.

13.30-14.30 Обяд

13.30-14.30 Постерна сесия II част

14.30 – 16.00 СЕСИЯ 4 ИР – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ I част

/модератор д-р Ивелина Герова/

ИР – възможности за медикаментозна терапия д-р М. Костова

ИР – хранителна интервенция д-р Т. Матева

Фитотерапия при ИР и СПКЯ проф. И. Николова

Хомеопатична подкрепа при ИР д-р Иван Енев

Дискусия (10 мин.) и награждаване на постерната сесия

16.00-16.30 Фармасимпозиум сребърен спонсор: Съвременен подход и разгръщане на възможностите за лечение на пациентите с ИР и захарен диабет тип 2, лектор д-р Е. Златанова, дм

16:30 – 17:00 Кафе пауза

17.00 – 18.10 СЕСИЯ 5 ИР – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ II част

/модератор проф. д-р Дарина Найденова/

КУИЗ -10 мин

Нефармакологична модулация /циркадни ритми, мелатонин/ на ИР, проф. И. Николова

Физическа активност при пациенти с инсулинова резистентност, д-р И. Якимов

Психологично консултиране на пациенти с ИР, Детелина Стаменова

18.10-18.40 Фармасимпозиум Златен спонсор: „Концепцията за намаляване на щети при зависимости”, лектор доц. д-р Деан Хрусафов, д.м., модератор проф. д-р Христо Кожухаров, д.м.

ЗАЛА ОДЕСОС

10:30 – 11:00 Уъркшоп „Практически подходи в лечението на затлъстяването. Затлъстяване и СПКЯ”, д-р Гергана Тошева

16:30 – 17:00 Уъркшоп „Практически подходи в лечението на затлъстяването. Затлъстяване и менопауза”, д-р Евелина Златанова, дм

19.30 ВЕЧЕРЯ, ресторант хотел Астор Гардън

Ден 3 – 31.03.2024 / неделя/

9.00 – 12.30 ПРАКТИКУМИ

9.00-10.30 Част I – Как да не пропуснем пациента с инсулиновата резистентност?

Диагностични гайдлайни д-р Евелина Златанова

Споделен опит: типичен/ атипичен случай на ИР д-р Герова, д-р Матева, д-р Златанова

Генетична консултация (ДНК тест) при метаболитен синдром д-р Олга Антонова

10.30 – 11.00 Кафе пауза

ЗАЛА ОДЕСОС

10.30 – 11.00 Уъркшоп „ИР при диета Зоната”, лектор д-р Слав Димитров

11.00-13.00 Част II – умения и инструментариум при работа с пациент с ИР

/модератор д-р Ивелина Герова/

Комуникация с пациент с хронично заболяване Детелина Стаменова

Хранителна интервенция – обучение на пациента с ИР – проф. Найденова

Работа с приложения за модифициране на рецепти (meal prep) д-р Силвия Паскaлева

Устройства за мониториране на кръвната захар

Дискусия

13.00 Закриване на симпозиума

Постери

Участие в постерна сесия на Симпозиума

Уважеми колеги,

Моля да заявите желанието си за участие в Симпозиума с постер на мейл:

d.naydenova@napdim.org

Необходимо е да изпратите заглавие на постери (на български и английски език), авторски колективи (на български и английски език), институционална принадлежност (месторабота или Университет, специалност, курс за студентите, на български и английски език) и резюмета (до 250 думи, на български и английски език).

Очакваме заявките ви до 15.03.2024 г.

Всички доклади и постери ще бъдат публикувани в пълен текст в издание на Медицински Университет – Варна.

Постерите ще бъдат представени в електронен формат. Не разпечатвайте постера на хартия, не е нужно!

Подгответе го в електронната форма и го изпратете в срок до 20.03.2024 г. Планираме постерите да се прожектират на голям екран (плазма) във фоайето преед лекционните зали през цялото време. По време на постерната сесия всеки автор ще има думата да коментира и да отговорите на евентуални въпроси.

Моля, ползвайте следния темплейт:

Уважаеми колеги,

При желание от Ваша страна може да публикувате дoкладa или постера, с който участвате в Симпозиума МДД 2024 в пълен текст в списание Scripta Scentifica Medica на Медицински Университет – Варна.

Моля, запознайте се с изискванията за авторите при подготовка на материала:

https://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/about/submissions#authorGuidelines

Срок за изпрaщане на материалите: 30.04.2024 г., на адрес:

darynayd@gmail.com

СЪБИТИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, БЕЗ ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА!

Медицинското изложение ще е достъпно от 15 часа на 29.03.2024 до 11 часа на 31.03.2024 г.