ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА „ МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ – ЧАСТ 1 .  ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ“

Ден 1 – 29.03.2024 /петък/

Регистрация на участници от 12 часа на 29.03 до 12.00 часа на 30.03.2024 г.

15:00 – 15:30 Откриване на симпозиума и приветствия

15:30 – 17:00 СЕСИЯ 1 –ЕПИДЕМИОЛОГИЯ и ЕТИОЛОГИЯ на ИР

Епидемиология на ИР – актуални данни по света и у нас Проф. В. Дулева

Роля на генетиката в развитието на ИР Проф. Ahmed El-Sohemy /Канада/

Роля на епигенетичните фактори за развитие на ИР Проф. Милена Георгиева

Потенциални рискове за ИР от ксенобиотици Доц. Ваня Бирданова

Дискусия

17.00-17.20 Фармасимпозиум

17.20-18.30 Постерна сесия I част

Ден 2 – 30.03.2024 /събота/

9:30 – 10:40 СЕСИЯ 2: ИР – ПРЕДИСПОЗИЦИЯ И ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ

ИР , нискостепенно хронично възпаление и сърдечно-съдова система доц. Кишева

Връзка между телесно тегло и ИР доц. Т. Ханджиева-Дърленска

Менопауза/ андропауза – критичен прозерец за разгръщане на ИР д -р Ивелина Герова

ИР и нарушения в хранителното поведение проф. Д. Найденова

Дискусия/ КУИЗ

10:40 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:30 СЕСИЯ 3 – ИР И КОМОРБИДИТЕТ

Чернодробни изяви при метаболитен синдром д-р Александър Трифонов

ИР и дисфункция на щитовидна жлеза д-р Венцислава Каменова

Когнитивна дисфункция , деменция и ИР проф. Лиана Апостолова (САЩ)

ИР и репродуктивни проблеми д-р Мария Бояджиева

Дискусия/ КУИЗ

12.30 – 13.20 Фарма симпозиум

13.20-14.30 Обяд

13.20-14.30 Постерна сесия II част

14.30 – 16.00 СЕСИЯ 4 ИР – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ I част

ИР – възможности за медикаментозна терапия д-р Мила Костова

ИР – хранителна интервенция д-р Татяна Матева

Фитотерапия при ИР и СПКЯ проф. Ирина Николова

Хомеопатична подкрепа при ИР д-р Иван Енев

Дискусия

16.00-16.30 Фарма симпозиум

16:30 – 17:00 Кафе пауза

17.00 – 18.10 СЕСИЯ 5 ИР – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ II част

КУИЗ

Нефармакологична модулация /циркадни ритми, мелатонин/ на ИР проф. И. Николова

Физическа активност при ИР д-р Ивайло Якимов

Психологично консултиране на пациенти с ИР Детелина Стаменова

18.10-18.30 Фармасимпозиум

19.00 ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ, ресторант хотел Астор Гардън

Ден 3 – 31.03.2024 / неделя/

9:00 – 12:30 ПРАКТИКУМИ

9.00-10.30 Част I – Как да не пропуснем пациента с инсулиновата резистентност?

Диагностични гайдлайни д-р Евелина Златанова

Споделен опит: типичен/ атипичен случай на ИР д-р Герова, д-р Матева, д-р Златанова

Хранителна интервенция – обучение на пациента с ИР – проф. Найденова

10:30 – 11:00 Кафе пауза

11.00-12.30 Част II – умения и инструментариум при работа с пациент с ИР

Генетична консултация (ДНК тест) при метаболитен синдром д-р Олга Антонова

Комуникация с пациент с хронично заболяване Детелина Стаменова

Устройства за мониториране на кръвната захар

Работа с приложение за модифициране на рецепти (meal prep) д-р Силвия Пасклева

Дискусия

12:30 Закриване на симпозиума

Постери

Участие в постерна сесия на Симпозиума

Уважеми колеги,

Моля да заявите желанието си за участие в Симпозиума с постер на мейл:

d.naydenova@napdim.org

Необходимо е да изпратите заглавие на постери (на български и английски език), авторски колективи (на български и английски език), институционална принадлежност (месторабота или Университет, специалност, курс за студентите, на български и английски език) и резюмета (до 250 думи, на български и английски език).

Очакваме заявките ви до 15.03.2024 г.

Всички доклади и постери ще бъдат публикувани в пълен текст в издание на Медицински Университет – Варна.

Постерите ще бъдат представени в електронен формат. Не разпечатвайте постера на хартия, не е нужно!

Подгответе го в електронната форма и го изпратете в срок до 20.03.2024 г. Планираме постерите да се прожектират на голям екран (плазма) във фоайето преед лекционните зали през цялото време. По време на постерната сесия всеки автор ще има думата да коментира и да отговорите на евентуални въпроси.

Моля, ползвайте следния темплейт:

Уважаеми колеги,

При желание от Ваша страна може да публикувате дoкладa или постера, с който участвате в Симпозиума МДД 2024 в пълен текст в списание Scripta Scentifica Medica на Медицински Университет – Варна.

Моля, запознайте се с изискванията за авторите при подготовка на материала:

https://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/about/submissions#authorGuidelines

Срок за изпрaщане на материалите: 30.04.2024 г., на адрес:

darynayd@gmail.com

СЪБИТИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, БЕЗ ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА!

Медицинското изложение ще е достъпно от 15 часа на 29.03.2024 до 11 часа на 31.03.2024 г.