Ден 1 – 31.03.2023 /петък/

Регистрация на участници от 14 часа и на 01.04.2023 от 9 часа

15:00 – 15:20     Откриване на симпозиума     /проф. д-р Дарина Найденова/

I НАУЧНА СЕСИЯ: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЕТИОЛОГИЯ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Модератор: д-р Татяна Матева – Иванова

15:20 – 15:40     Затлъстяването във факти и цифри /проф. Веселка Дулева/

15:40 – 15:50     Затлъстяване и епигенетични фактори /проф. Дарина Найденова/

15:50 – 16:10     Генетика на затлъстяването /д-р Олга Антонова/

16:10 – 16:30     Факторът микробиом при затлъстяване /д-р Николай Георгиев/

16:30 – 16:50     Затлъстяване и психоемоционални фактори /проф. Христо Кожухаров/

16:50 – 17:10     Хранителна народопсихология /д-р Татяна Матева – Иванова/

17:10 – 17:20     Дискусия

17:20 – 17:50     Фарма симпозиум на Ведра: Пробиотични решения при метаболитни нарушения

17:50 – 18:20   Постерна сесия I част модератор д-р Петко Загорчев

Ден 2 – 01.04.2023 /събота/

II НАУЧНА СЕСИЯ: ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И КОМОРБИДНИ СЪСТОЯНИЯ

Модератор: д-р Ивелина Герова

09:00 – 09:20     Затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания /доц. Антония Кишева/

09:20 – 09:40     Затлъстяване и ендокринна патология /доц. Даниела Попова/

09:40 – 10:00     Затлъстяване и ГИТ /д-р Николай Георгиев/

10:00 – 10:20     Затлъстяване, хранене и перименопауза /д-р Ивелина Герова/

10:20 – 10:30     Дискусия

10:30 – 11:00   Кафе пауза

III НАУЧНА СЕСИЯ: МЕНАЖИРАНЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО – ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ – ЧАСТ 1  

Модератор: д-р Татяна Матева-Иванова

11:00 – 11:20      Затлъстяване и популярни диети /д-р Иван Енев/

11:20 – 11:40      Диетотерапия на затлъстяването /проф. Дарина Найденова/

11:40 – 12:00    Психотерапия при затлъстяване  /Велина Христова, психолог/

12:00 – 13:00     САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА НОВО НОРДИСК: Заедно променяме затлъстяването

Модератор: проф. Дарина Найденова

/Лектори: доц. д-р Мила Бояджиева, дм, доц. д-р Вера Карамфилова, дм, доц. д-р Лиляна Мирчева, дм/

13:00 – 14:00   Обяд

IV НАУЧНА СЕСИЯ: МЕНАЖИРАНЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО – ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ – ЧАСТ 2  

Модератор: проф. д-р Дарина Найденова

14:00 – 14:20    Хиперфагия и затлъстяване /д-р Татяна Бойкова/

14:20 – 14:40    Сънна апнея – диагностика, стратегия и оперативно лечение /проф. Николай Сапунджиев/

14:40 – 15:00    Затлъстяване и съвременна бариатрична хирургия – митове и реалност /д-р Емил Костадинов/

15:00 – 15:20   Ролята на емоционалната регулация и структурираното движение при задържане на нормализирано тегло /Владимир Новков, психолог и елитен треньор към ISSA/

15:20 – 15:30      Дискусия

15:30 – 16:00   Кафе пауза

V НАУЧНА СЕСИЯ: ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ДОБРИ КЛИНИЧНИ ПРАКТИКИ – СПОДЕЛЕН ОПИТ

Модератор: д-р Иван Енев

16:00 – 16:15     Случай 1,  д-р Евелина Златанова

16:15 – 16:30     Случай 2, д-р Иван Енев

16:30 – 16:45     Случай 3, д-р Татяна Матева – Иванова

16.45 – 17:00     Случай 4, проф. Дарина Найденова

17:00 – 17:10     Дискусия

17:10 – 17:40     Фармапрезентация Берлин Хими

17:40 – 18:10   Постерна сесия модератор д-р Петко Загорчев

19:30     Официална вечеря

Ден 3 – 02.04.2023 /неделя/

ПРАКТИКУМИ „ПРИЛОЖНА ДИЕТЕТИКА“ 

09:00 – 10:00    Мениджмънт на затлъстяването  

Модератор: проф. д-р Дарина Найденова

 • Оценка на хранителен статус при затлъстяване – хранително интервю, подход към пациента;
 • Как да разговаряме с пациентите за тяхното затлъстяване в 5 практически стъпки;

10:15 – 11:15     Анализи на телесен състав – работа с боди-импеданс анализатор, интерпретация на резултати

Модератор: д-р Татяна Бойкова, д-р Татяна Матева – Иванова

11:15     Закриване на симпозиума

Постери

 1. Мерни единици в кухнята на диетолога (Цв. Виткова,  В. Бирданова, И. Живкова, А. Иванова, Цв. Кунова)
 2. Поликистозен овариален синдром и хранене – варианти за решение (В. Бирданова, Ив. Русева, Цв. Виткова)
 3. Място на хомеопатията в регулацията на апетита (Татяна Бойкова, Иван Енев)
 4. Характеристики на храненето при ръководни кадри в условия на стрес (Т. Бойкова, Т. Матева – Иванова , Ив. Енев)
 5. Напредък в антропометрията: Индекс на формата на тялото – потенциал за приложение в практиката (Боряна Палатова, Аксения Генова, студент Медицина, МУ – Варна)
 6. Възможности и ограничения на гъвкаво структурирания подход в профилактиката и терапията на затлъстяване (Боряна Палатова, Аксения Генова, студент Медицина, МУ – Варна)
 7. Ефект на периодичното гладуване върху неалкохолната мастна чернодробна болест (Александър Трифонов, Александър Йорданов, Асияна Петрова, Ирина Иванова)
 8. Интегративен подход при случай с антихипертензивна терапия (Татяна Бойкова, Татяна Матева – Иванова, Иван Енев)
 9. Въглехидратно хранене и стрес (Татяна Бойкова, Иван Енев)
 10. Антибиотичен прием и ранно затлъстяване в практиката на ОПЛ (Татяна Матева – Иванова, Йордан Славов)
 11. Импедансометрия – приложение, предимства, недостатъци, препоръки за използване (Дарина Найденова, Татяна Бойкова)
 12. Приложение на нутригенетиката при профилактика на социално-значими заболявания (Олга Антонова, Боряна Герасимова, Виктория Спасова, Дарина Найденова)
 13. Генетично предразположение към сърдечно-съдови заболявания в българската популация (София Тодорова, Боряна Герасимова, Виктория Спасова, Дарина Найденова, Олга Антонова)
 14. Здравна безопасност на хранителни добавки, включени в подкрепа на лечението при затлъстяване (Мария Петрова (студент), Н. Казим (студент), Мариета Георгиева, К. Георгиев)
 15. Пробиотици в комплексната терапия на метаболитния синдром (Мариета Георгиева, Анна Тодорова, Станила Стоева)
 16. Синдром на поликистозните яйчници и корелация със затлъстяване и фертилитет (Аксения Генова, студент, МУ – Варна)
 17. Body positivity – a safe space or a life threat? (Мария Джогова, студент, МУ – Варна)
 18. Връзка между традиционната сутрешна закуска в различни държави и разпространение на затлъстяването (Жулиен Вангелов, студент, МУ – Варна)
 19. Ефект на ябълковия оцет върху постпрандиалната гликемия и инсулиновата чувствителност (Гергана Радева и Сибел Юдаим, студенти  МУ – Варна)
 20. Роля на информираността за профилактика на нарушенията в храненето при подрастващите. (Деница Загорчева-Койчева, Петко Загорчев)
 21. Роля  на стреса при емоционална хиперфагия (Т. Бойкова, Т. Матева – Иванова , Ив. Енев)

СЪБИТИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, БЕЗ ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА!

Медицинското изложение ще е достъпно от 15 часа на 31.03.2023 до 11 часа на 02.04.23 г.