Организационен комитет на симпозиума

Проф. д-р Дарина Найденова, д.м, д-р Татяна Матева – Иванова, д-р Татяна Бойкова, д-р Ивелина Герова, Боряна Герасимова

Проф. д-р Дарина Найденова, дм
Проф. д-р Дарина Найденова, дмХранене и диететика
Д-р Ивелина Герова
Д-р Ивелина ГероваХранене и диететика
Д-р Татяна Бойкова
Д-р Татяна БойковаХранене и диететика, трудова медицина
Д-р Татяна Матева-Иванова
Д-р Татяна Матева-ИвановаОбща медицина, хранене и диететика
Боряна Герасимова
Боряна ГерасимоваОсновател на Re:Gena и пациентски застъпник

Защо създадохме „Морски диетологични дни”?

Идеята за „Диетологични дни” се зароди в хода на множество приятелски дискусии между лекари на различни професионални теми. Оказа се, че често пъти липсващото звено в терапията на пациента е диетологичната подкрепа. Много колеги дори не подозират за съществуването на медицинската специалност „Хранене и диететика”. Очаквано и много пациенти не знаят, че могат да се обърнат към лекаря – диетолог за професионален, научно обоснован съвет. Ние като практикуващи лекари – диетолози виждаме ежедневно затрудненията и лутанията както на лекарите, така и на пациента из дебрите на псевдонаучната хранителната информация. Често колегите тесни специалисти нямат необходимото време и специфична квалификация за индивидуално диетологично консултиране. В нашите дискусии стигнахме до необходимостта от популяризиране на възможностите на съвременната диетотерапия. Когато е назначена от лекар специалост, диетотерапията е е безопасен, ефикасен и абсолютно есенциален компонент в терапията на редица хронични, социално-значими заболявания и състояния. В този ред на мисли ние формирахма концепцията за ежегодни „Диетологични дни”, посветени всеки път на различни здравни проблеми, заболявания и състояния, изскващи специфична диетотерапията и интегративен подход. За първото издание на форума избрахме темата за ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО – глобално, хронично – прогресиращо заболяване, с което ежедневно се сблъсква почти всеки лекар. Второто издание е посветено на едно от най-разпространените метаболитни нарушения – ИНСУЛИНОВАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ.

А защо нарекохме диетологичните дни морски? Защото идеята за диетични практикуми се зароди на морския бряг, част от съучредителите на сдружението са морската столица, а и морските продукти безспорно са сред най-полезните храни.

За НАПДИМ

Национална Асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина” е сдружение с нестопанска цел, в което доброволно членуват хора с медицинско образование, както и други специалисти, обединени от общата цел –  чрез образователна, научна и практическа дейност да  повишават професионалната квалификация на работещите в сферата на здравеопазването и информираността на здравните специалисти и на обществеността за възможностите на интегративната медицина с акцент върху профилактичното и диетично хранене.

Практическата диететика се основава на принципите и знанията на медицината на доказателствата и в частност на нутрициологията, съчетава в себе си знания от базисни медицински дисциплини като анатомия, физиология, биохимия, ендокринология, психология и др., хранознание и принципи на здравословното, профилактично и диетично (лечебно) хранене  и не на последно място – персонализирания подход в храненето, основан на уникален индивидуален геном и актуалания здравен статус

Интегративната медицина е рационална, основана на доказателства, комбинация от конвенционална терапия и допълнителни /комплементарни и алтернативни/ интервенции, прилагани като индивидуализиран терапевтичен режим, възприемащ човека като цяло (тяло, разум и дух).