Общи условия

в сила от 08.01.2023 г.

Кои сме ние

Платформата, създадена с цел да популяризира провеждането на конференция „Морски Диетологични Дни“, организирана от „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКА ДИЕТЕТИКА И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“.

Авторско право

Авторското право на публикуваното на https://sea.napdim.org (сайта) съдържание е собственост на „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКА ДИЕТЕТИКА И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“ (накратко НАПДИМ). Материалите могат да бъдат използвани само с предварително разрешение на НАПДИМ с информационна, нетърговска цел и не могат да бъдат променяни по какъвто и да било начин. Всяко копие на материалите следва да съдържа следното обозначение за авторските права: Copyright © NAPDIM. All rights reserved, както и линк към оригиналния текст на сайта.

Права и отговорности

Преди да разгледате нашия сайт или използвате услугите, които той предлага, ние ви насърчаваме да се запознаете с нашите общи условия и политика за поверителност, тъй като ценим вашите права и искаме да се уверим, че сте напълно запознати с нашите политики и процедури. С ползването на нашия сайт и услугите, които той предлага, ние ще считаме, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези условия и съпътстващите политики за поверителност, вкл. за бисквитки.

Лични данни

Когато използвате сайта, в определени случаи е необходимо и обработването на ваши лични данни. Нашата политика за поверителност е част от условията за ползване и е общодостъпна за всеки, може да бъде посетена по всяко време от вашия престой на нашия сайт.

Поверителността на вашите лични данни е много важна за нас. Нашата политика за поверителност предоставя информация относно как и защо обработваме данните, кои са основните принципи на обработване, които следваме и какви са техническите и организационни мерки, които сме предприели за защита на данните. Ето защо ви насърчаваме да се запознаете с нашата Политика за поверителност, за да бъдете добре информирани за начина на обработване на вашите лични данни правата ви като субекти на данни.

Разкриване на информация

Всяка информация, предоставена на сайта от потребителите се счита за конфиденциална и няма да бъде предоставяна от нас на трети страни, освен ако това не е необходимо за извършване на конкретните поискани услуги или изрично не сте се съгласили за това.

Политика за сигурност

Ние работим усилено за това сайтът на симпозиум „Морски Диетологични Дни“ да бъде сигурен сайт. Молим ви да ни уведомявате за неподходящо съдържание. Ако считате, че даден материал или конкретна информация нарушават тези условия за ползване, моля да ни съобщите и ние ще направим проверка. Запазваме си правото по наша преценка да откажем достъп на всеки до сайта без предупреждение и да отстраним всяко съдържание, което не отговаря на правилата в настоящите Условия за ползване.

Актуализации

Тези условия за ползване влизат в сила от датата, посочена най-отгоре. Запазваме си правото да променяме условията за ползване в бъдеще. Актуализираните условия влизат в сила в деня на публикуването им на сайта. Ако посетите сайта след промяна на условията, ще бъдете обвързани с новите условия за ползване.

Ограничаване на отговорността

Ние ще положим всички необходими усилия да гарантираме, че информацията и материалите на сайта са коректни. Разбирате обаче, че не можем да гарантираме точността на всички материали и информация, които се отнасят за трети страни. Ние не носим отговорност за вреди, предизвикани от вируси, които могат да заразят компютъра ви. Ваше е решението да спрете да ползвате сайта, но въпреки това ние ще оценим, ако ни докладвате за подобни проблеми, за да опитаме да ги решаваме заедно.

Съдържанието на сайта може да включва линкове (hyperlinks) към други сайтове, които не са притежавани или контролирани от нас. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържание, политики за поверителност на трети страни.

По никакъв повод не носим отговорност за вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на сайта, които не са по наша вина с изключение на причини, резултат от груба небрежност и/или преднамереност, което следва да се докаже по правилата на приложимото законодателство. Някои юрисдикции не позволяват изключване на гаранции или ограничение на отговорност за преки, случайни или съществени вреди. В такива юрисдикции отговорността ни е ограничена до минималния размер, допустим от приложимото право.

Разрешаване на спорове и приложимо право

Всякакви спорове между нас и потребители ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред компетентния съд в гр. София. За всички въпроси ще се прилага българското право.

За контакти, съвети, информация, препоръки, бъдещо сътрудничество и други въпроси, пишете ни на napdim.org@gmail.com.

Дата на последно обновяване: 08.01.2023 г.