Владимир Новков

Спортен психолог и треньор

Владимир Новков е магистър-психолог с опит в социалната, личностната и спортната психология. Елитен треньор към Международната асоциация за спортни науки със специализация в личностната трансформация и изграждането на ДНК-базирани двигателни режими. Има успешно завършен курс по Нутригеномика към Dieticians of Canada. От 2018 г. поддържа интернет-платформата Synergisticman.com, която е посветена на популяризирането на научния подход в спорта с фокус върху психологическите аспекти.