Д-р Мария Бояджиева, д.м.

Ендокринолог

Д-р Мария Бояджиева е лекар ендокринолог в Университетска специализирана болница за активно лечение по Ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ в гр. София и главен асистент в Катедра по Ендокринология на Медицински Факултет, МУ- София. Завършва Медицински Университет през 2007г. През 2013г защитава успешно дисертационен труд на тема „Честота и клинико-лабораторна характеристика на гестационния захарен диабет сред рискова популация бременни жени в България“. Член е на Българското дружество по Ендокринология, както и на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет. Основните й интереси са в областта на хипергликемия и бременност, тиреоидна дисфункция и бременност, метаболитен синдром и захарен диабет.