Симпозиум „Метаболитни нарушения – предизвикателства в практиката, част I: Инсулинова резистентност”

Симпозиум „Метаболитни нарушения – предизвикателства в практиката, част I: Инсулинова резистентност”

МОРСКИ ДИЕТОЛОГИЧНИ ДНИ – ВТОРО ИЗДАНИЕ

Включете се в най-обхватния симпозиум по практическа диететика в България!

Симпозиум „Метаболитни нарушения – предизвикателства в практиката, част I: Инсулинова резистентност” е единствен по рода си симпозиум в България с диетологични практикуми, насочени към работа с пациенти с инсулинова резистентност.

Акценти в програмата

0
Участника
0
Лектора
0
Научни сесии
0
Дни

Съорганизатор: МУ Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“

Съорганизатор на Симпозиум МДД е Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” – един от най-модерните и високотехнологични университети в страната. Привлекателната мултинационална среда, високотехнологичните методи и средства на преподаване, обучението в реална и симулационна среда, чудесните условия за спорт и рекреация в морската столица на България са само част от причините, поради които  в Медицински университет – Варна са избрали да учат студенти от близо 50 държави от целия свят.

Обръщение на проф. д-р Дарина Найденова, дм

Проф. д-р Дарина Найденова, дм
Проф. д-р Дарина Найденова, дмХранене и диететика

Уважаеми колеги,

от години работя с пациенти, за които контролът на кръвната захар е ежедневно предизвикателство. Виждам колко усилия им коства да пременят нагласата си, че захарният диабет е неизбежен, че се унаследява в семейството и да се осмелят да повярват, че могат активно да повлияят на това нарушение, конролирайки навиците си на хранене и физическа активност. Световният опит показва, че нито един медикамент, метод или диета, приложени самостоятелно, не могат да постигнат задоволителен гликемичен контрол в дългосрочен план. Като терапевти, ние сме най-силни тогава, когато подходим към метаболитните нарушения комплексно, вземайки предвид всички причини, допринасящи за инсулиновата резистентност. Успехът в конрола на гликемията и съпътстващите нарушената инсулинова чувствителност състояния до голяма степен е лимитиран от съвместната работа на експертен екип. Осъзнавайки това, преди време с група колеги, обсъждайки периодично случаи от практиката, решихме, че си заслужава да вложим време, усилия, емоции и да организираме събитие, на което да представим добри клинични практики, предизвикателства, казуси и новости в науката за менажиране на различните метаболитни нарушения, вкл. инсулиновата резистентност.

Основната цел на тазгодишния симпозиума „Морски диетолични дни” е да подобрим компетентността относно подхода и терапията на инсулиновата резистентност, както и да насърчим формирането на мултудисциолинарни екипи и комуникацията между различните специалисти. Вярвам, че интегративният подход е този, който успешно ще подкрепи пациенти с нарушения във въглехидратния метаболизъм!

Очаквам ви на 29.03-31.03.2024 г. в хотел „Астор Гардън” в КК „Св. Константин и Елена” да обменим знания и опит и да формираме успешни екипи!

по-здрави,

проф. д-р Дарина Найденова, дм,

специалист по хранене и диететика

За кого е предназначен научният симпозиум

Второто издание на научния симпозиум “Морски Диетологични Дни“ има за цел да събере на едно място водещи специалисти от различни области, работещи с проблема инсулинова резистентност, и да демонстрира възможностите на мултидисциплинарния подход в грижата за пациента с нарушен въглехидратен толеранс.

Ще бъде предоставена най-съвременна информация за етиологията и здравните рискове свързани с коморбидитета, като основен акцент ще бъде поставен върху възможностите за менажиране на гликемията в дългосрочен план. Терапевтичните подходи ще бъдат обсъдени от гледна точка на интегративната медицина и в частност – на практическата диететика.

В научната програма са включени теоретични лекции, представяне на собствени клинични случаи и практикум. Участниците ще имат възможност да придобият практически умения за диагностика и оценка на хранителен статус при пациенти с инсулинова резистентност, за интерпретация на ДНК тест в частта, касаеща въглехидратния толеранс, за изграждане на диетичен план и използване на приложения за състав на храни и мониториране на гликемията.

Научната програма на форума е насочени към всички лекари, които срещат в работата си проблема ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ: общопрактикуващи лекари, специалисти по хранене и диететика, интернисти и профилни специалности – ендокринолози, кардиолози, гастриентеролози, акушер – гинеколози, невролози, психиатри, УНГ, рехабилитатори и др., както и към психолози, кинезитерапевти и др.

Симпозиумът е подходящ и за специализанти, докторанти, фармацевти и студенти по медицина и фармация с интерес в менажирането на затлъстяването.

За Национална Асоциация “Практическа Диететика и интегративна медицина“

Организатор на симпозиума е Национална Асоциация “Практическа Диететика и интегративна медицина“. Асоциацията е основана през 2023 година с основна цел повишаване на здравната и хранителна култура на медицинските специалисти и населението.

Асоциацията има за задача да постави акцент върху здравословното, профилактичното и диетично хранене, и да подпомага информираният избор относно подходящата за всеки пациент храна, в рамките на индивидуален лечебен хранителен режим

Поставените цели ще бъдат осъществени чрез провеждане на образователна, научна и практическа дейност в областта на храненето и диететиката, съобразена  с последните световни тенденции и научни достижения в тази област.

Нашето послание: персонализиран, пациентоцентичен, интегративенен подход… и дългосрочна подкрепа за успешна терапия на метабилитните нарушения.

Платинен спонсор

Спонсори

Партньори