Симпозиум „Затлъстяване и коморбидни състояния– предизвикателства в практиката”

Симпозиум „Затлъстяване и коморбидни състояния– предизвикателства в практиката”

МОРСКИ ДИЕТОЛОГИЧНИ ДНИ – Първо издание

Включете се в най-обхватния симпозиум по практическа диететика в България!

Симпозиум „Затлъстяване и коморбидни състояния– предизвикателства в практиката” е единствен по рода си симпозиум в България с диетологични практикуми, насочени към работа с пациенти със затлъстяване.

Акценти в програмата

0
Участника
0
Лектора
0
Научни сесии
0
Дни

Обръщение на проф. д-р Дарина Найденова, дм

Проф. д-р Дарина Найденова, дм
Проф. д-р Дарина Найденова, дмХранене и диететика

Уважаеми колеги,

от години работя с пациенти, за които телесното тегло е сериозен, здравен проблем. Виждам колко усилия им коства да преодолеят социалната стигма и срама за да потърсят помощ, да разкрият какво се крие зад дежурната усмивката и маската на самоирония и да се осмелят да повярват, че може би този път ще успеят. Опитът ме научи, че нито един метод или диета, приложени самостоятелно не могат да се справят в дългосрочен план със затлъстяването. Като терапевти, ние сме най-силни тогава, когато подходим към затлъстяването комплексно, вземайки предвид всички причини, допринасящи за връщане на загубените килограми. Затлъстяването е хронично, рецидивиращо заболяване и като такова трябва да бъде третирано комплексно. Успехът в борбата със затлъстяване до голяма степен е лимитиран от подкрепата на експертен екип. Осъзнавайки това, преди време с група колеги, обсъждайки периодично случаи от практиката, решихме, че си заслужава да вложим време, усилия, емоции и да организираме събитие, на което да представим добри клинични практики, предизвикателства, казуси и новости в науката за менажиране на затлъстяването.

Основната цел на тазгодишния симпозиума по затлъстяване е да подобрим компетентността относно терапията на затлъстяването, както и да насърчим формирането на мултудисциолинарни екипи и комуникацията между различните специалисти.  Вярвам, че интегративният подход е този, който може да промени съдбата на човека със затлъстяване!

Очаквам ви на 31.03 в хотел Интернационал, КК Златни пясъци да обменим мисли и стратегии!

по-здрави,

проф. д-р Дарина Найденова, дм,

специалист по хранене и диететика

За кого е предназначен научният симпозиум

Първото издание на научния симпозиум “Морски Диетологични Дни“  има за цел да събере на едно място водещи специалисти от различни области, работещи с проблема затлъстяване, и да демонстрира възможностите на мултидисциплинарния подход в грижата за пациента с проблемно тегло.

Ще бъде предоставена най-съвременна информация за етиологията и  здравните рискове свързани с коморбидитета, като основен акцент ще бъде поставен върху възможностите за менажиране на затлъстяването. Терапевтичните подходи ще бъдат обсъдени от гледна точка на интегративната медицина и в частност – на практическата диететика.

В научната програма са включени теоретични лекции, представяне на собствени клинични случаи и практикум. Участниците ще имат възможност да придобият практически умения за ефективна комуникацията с пациент със затлъстяване и съпътстващи заболявания, за снемане на хранителна анамнеза и оценка на хранителен статус.

Научната програма на форума е насочени към всички лекари, които срещат в работата си проблема ЗАТЛЪСТЯВАНЕ: общопрактикуващи лекари, специалисти по хранене и диететика, интернисти и профилни специалности – ендокринолози, акушер – гинеколози, ортопеди, хирурзи, УНГ и др., както и към психолози. 

Симпозиумът е подходящ и за специализанти, докторанти, фармацевти и студенти по медицина и фармация с интерес в менажирането на затлъстяването.

За Национална Асоциация “Практическа Диететика и интегративна медицина“

Организатор на симпозиума е Национална Асоциация “Практическа Диететика и интегративна медицина“. Асоциацията е основана през 2023 година с основна цел повишаване на здравната и хранителна култура на медицинските специалисти и населението.

Асоциацията има за задача да постави акцент върху здравословното, профилактичното и диетично хранене, и да подпомага информираният избор относно подходящата за всеки пациент храна, в рамките на индивидуален лечебен хранителен режим

Поставените цели ще бъдат осъществени чрез провеждане на образователна, научна и практическа дейност в областта на храненето и диететиката, съобразена  с последните световни тенденции и научни достижения в тази област.

Нашето послание: персонализиран, пациентоцентичен, интегративенен подход… и дългосрочна подкрепа за успешна терапия на затлъстяването.

Платинен спонсор

Спонсори

Партньори