д-р Евелина Златанова

Д-р Евелина Златанова, д.м.

Ендокринолог

Д-р Евелина Златанова, дм завършва Медицински университет Варна през 2011 г. със „Златен Хипократ“. Има придобита специалност Ендокринология и болести на обмяната, както и магистърска степен по Здравен мениджмънт. Защитен дисертационен труд на тема: Метаболитен профил при хормонално-неактивни надбъбречни аденоми и през 2022 г. придобива научната и образователна степен „доктор“.

В периода 2011-2022 г. работи в Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. От 2023 г. работи в собствена амбулаторна практика по Ендокринология и болести на обмяната.