Д-р Олга Антонова

Д-р Олга Антонова

Специалист по медицинска генетика

Д-р Олга Антонова е специалист по медицинска генетика с над 15-годишен професионален опит. Тя е главен асистент към Катедра по медицинска генетика, специализант в програма „Хранене и диететика“ към Медицински университет – София, част от екипа на българската компания Re:Gena, която предлага персонализирани програми и решения в областта на функционалната геномика. От юли 2021 г. се нарежда сред водещите експерти, ангажирани с изпълнението на политиките и дейностите, инициирани от Европейското дружество по човешка генетика (European Society of Human Genetics – ESHG).

В ролята си на лекар-генетик, тя работи с хора, които търсят начин да подобрят здравето си, да направят положителни промени във външния си вид и да намалят риска от развитието на широк спектър от заболявания, съобразявайки се с особеностите на своята уникална последователност на ДНК.