Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска

Специалист фармакология и специалист хранене и диететика

Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска завършва медицина в Медицински университет – София през 2005 г. В следващите години защитава две докторски степени в България (2009) и в Дания (2011) в областта на фармакологията и храненето. През 2010 г. получава специалност по фармакология, а през 2015 г. получава специалност по хранене и диететика. От 2016 г. е доцент в Катедрата по фармакология и токсикология в Медицинския факултет на Медицински университет – София. През 2023 година защива научна степен „доктор на науките“.

Последните 18 години доц. Ханджиева-Дърленска участва в и ръководи национални и международни  научни проекти при животни и хора. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска работи като дневен координатор и лекар в два европейски проекта DiOGenes (Диета, Гени и Затлъстяване), 2005-2009, финансиран от 6-та Рамкова програма на Европейски съюз и PREVIEW за превенция на захарен диабет тип 2 при лица в риск, 2013-2018, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейски съюз. Доц. Ханджиева-Дърленска има един защитил докторант,  четирима настоящи докторанти и един специализант.

През 2019 г. става асоцииран редактор на научното списание Frontiers in nutrition and metabolism.  От 2016 г. е председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е                     съ-председател на Работната група по хранене към Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. От юли 2021 г. е призната за „Европейски специалист за лечение на затлъстяването“ от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. От ноември 2022 г. е член на борда на Европейската група по детско затлъстяване.

Научните ѝ интереси са в областта на превенцията и лечението на преддиабета и затлъстяването при деца и възрастни, метаболитните заболявания и фармакологията.