проф. д-р Милена Георгиева

Проф. д-р Милена Георгиева

Генетик

Милена Георгиева е професор по молекулярна биология към Лаборатория по молекулярна генетика, епигенетика и дълголетие към Институт по молекулярна биология, БАН. Тя е един от основателите на иновативния стартъп EPIX.AI, който разработва иновативен подход за забавяне на стареенето. Милена е и главен научен директор на EPIX.AI.

Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика, и съвременна биомедицина. Тя е автор на над 100 научни публикации в реферирани международни списания. Ръководител и участник е в редица научно-изследователски проекти към национални, и международни агенции. Тя е научен консултант към международната Enago academy, която цели да подпомага учените от цял свят със съвети за академично развитие. Милена е гост-редактор на специализирани научни издания към списания като Cells, International Journal of Molecular Sciences, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, и др.

Член е на Съюза на Учените в България, на Европейската Федерация на Биохимичните дружества и на Международния съюз по Клинична Епигенетика. Почетен член е на Консултативния борд към М3 Communications Group, Inc. Милена е ревностен комуникатор на науката, гост-лектор е на многобройни фестивали и научни събития, чест гост в радио- и ТВ-предавания. Лектор е на TED платформата.