Проф. д-р В. Дулева, дмн

Хранене и диететика

Проф. д-р Веселка Дулева, дм е лекар със специалност Хранене и диететика, началник отдел „Храни и хранене“ в Националния център по обществено здраве и анализи, Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност Хранене и диететика към МЗ, Заместник-председател на научно-експертен съвет по Хранене към МЗ, Председател на държавна изпитна комисия по Хранене и диететика, зам. председател на Българско дружество по хранене и диететика.

Проф. Дулева е кординатор за България по хранене и хранителна политика в СЗО, член е на редица работни групи към Европейската комисия – Група на високо равнище по хранене и физическа активност, по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, храни за кърмачета, малки деца и диетични храни и др. Защитила е дисертация в областта на клинична витаминология при пациенти с хипертонична болест и затлъстяване, специализирала е във водещи международни организации и университети в Швеция, САЩ, Дания, Италия, Германия, Франция,  Русия и др. Международно сертифициран експерт е по законодателство за храни след двугодишно обучение в Мичиганския щатски университет, САЩ. Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето, ръководи и е член на работни групи за разработване на физиологични норми за хранене, препоръки за здравословно хранене на населението от всички възрастови групи, на  нормативните документи за здравословно хранене на деца и ученици в България, на ръководства и сборници с рецепти за деца, подпомагащи прилагането на законодателните документи както и на национални изследвания за мониторинг на храненето.

Проф. Дулева е координатор за България на Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца, в рамките на която са проведени 4 национално представителни проучвания за оценка на хранителен статус, хранене, фактори на семейната и училищна среда при деца в първи клас. Тя има богат изследователски опит в национални и международни проекти, значителен преподавателски опит в областта на храните, храненето и диететиката. Проф. Дулева има над 200 научни публикации.